Tulemused

Rahva lemmik

Aasta kalandusteo rahva lemmiku valimine lõppes 16. aprillil.  Kokku anti 1612 häält. Loosiratas keerutas õngekomplekti õnnelikuks võitjaks Tõnn T. Soovime edu ja õnne!

Konkursi “Aasta kalandustegu 2022” rahva lemmiku tiitli pälvis kalateadlane ning järjepidev teaduse populariseerija Arvo Tuvikene, kes enda läinud aastal üllitatud raamatus “Kalade saladused” pani kaante vahele põnevad seigad uimeliste meeltest ja iseärasustest. Raamat pöörab tähelepanu kalade käitumist juhtivatele kohastumustele, mis kalasõbrale tavaliselt ehk silma ei paistagi. Teos on kirjutatud lihtsas ja hõlpsalt mõistetavas võtmes – lugeja veendub, et meil kõigil on oma suhe kaladega.

Tiitlivõitjale anti 32% kõigist häältest. Õnnitleme laureaati! “Aasta kalandustegu 2022” rahva lemmikuks valitud tegu saab räimepärjaga pärjatud 29. aprillil Leppneeme kalasadamas avatud kalasadamate päeval. 

II koha vääriliseks tunnistati Keskkonnaameti otsus kormoranide leviku ohjamiseks – lubada aastal 2023 kormoranimunade õlitamist ning lindude heidutamist (23% häältest).

III koha pälvis Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna algatus püüniste piirarvu vähendamiseks (21% häältest).

Teabekeskus tänab kõiki 1612 hääletanut, kes aitasid valida aasta kalandustegu.

Rahva lemmiku hääletusel osales 10 tegu:

1. Angerja noorjärkude asustamine Hiiumaa ja Saaremaa rannikumerre 

2. Keskkonnaameti otsus kormoranide leviku ohjamiseks – lubada aastal 2023 kormoranimunade õlitamist ning lindude heidutamist

3. MTÜ Jägala Kalateed algatus lõhedele sobivate elupaikade taastamiseks ning pääsu avamiseks kudealadele Jägala jões

4. Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna algatus püüniste piirarvu vähendamiseks

5. Harrastuspüügi lubade portaali kalaluba.ee käiku andmine – kasutajasõbralik keskkond püügiõiguse soetamiseks 

6. Kalateadlase Arvo Tuvikese järjepidev kalade meelte ja iseärasuste tutvustamine hõlpsalt mõistetavas võtmes – raamatu “Kalade saladused” üllitamine 2022. aastal

7. Algatus individuaalkvootidele üleminekuks Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel – tegevused nn olümpiapüügi kaotamiseks

8. Saunja lahe ja Riimi mere ning Saaremõisa lahe koelmualade vaheliste roostunud rändeteede avamine

9. Keskkonnaameti keskkonnahariduslik tegevus – avalikkuse, eriti noorte loodusteadlikkuse suurendamine

10. Peipsi järve iga-aastane puhastamine vanadest võrkudest – aastas ligi 1000 omanikuta püügivahendi eemaldamine järvest 

 

Rahva lemmiku hääletuse käiku oli võimalik jälgida reaalajas ja lõplik tulemus oli järgmine:

Rahva lemmik 2022 tulemused

Peaauhind

Vabatahtliku kalakaitsja ja loodusvaatleja Üllar Meriste tegevus kormoranide ohjamisel (27 punkti)

Üllar Meriste on jälginud kormoranide käitumist ja arvukuse dünaamikat ligi 15 aastat. 2022. aastal algatas ta kormoranide heidutamise Pärnu jõel Tindisaarte ümbruses vääriskalade kudemise piirkonnas. Ühtlasi on Üllar kormoranide arvukuse piiramiseks loodud vabatahtlikest kalakaitsjatest koosneva KormoranGrupi asutaja, kormoranide heidutuspäevade ja mõttetalgute korraldaja. Pikaaegse vaatluse tulemusena on ta koos teiste kalakaitsjatega jõudnud järeldusele, et kormoranide senisest tõhusamast heidutusest pääsu pole.

Üllari tegevust kalavarude kaitsel on üldsusele kajastanud nii telesaated Osoon ja Aktuaalne Kaamera kui ka teised meediaväljaanded, samuti on ta tuntud rahvaalgatusrühma Sindi Pais liikmena.

Võitja pärjatakse räimepärjaga avatud kalasadamate päeval 29. aprillil Leppneeme kalasadamas. Soovime edu ja õnne!

II koht Ukraina Vabariigi kalaimportööride tegevus sõja tingimustes (13 punkti)

III koht Kalatarbimist edendav kampaania „Kala kõlab hästi” (9 punkti)

Aitäh kõigile Eesti kalanduse edendajatele!

Scroll to Top