Tingimused

Kalandusteo RAHVA LEMMIKU tiitli pälvib 2022. aastal tehtud või lõpetatud kalandusele kasulik tegu, mis

  • toetab kalanduse edendamist või kestlikkust;
  • edendab kalanduse uurimist või kalandustraditsioonide säilimist;
  • toetab kalavarude kaitset ja säilimist;
  • suurendab kalanduse positiivset kuvandit ja kala kui kasuliku toiduaine tarbimist;
  • väärtustab kalandusalast õppetööd või õppimist.

Kandidaadid

Kandidaadiks võivad olla kõik Eesti kalanduse arengusse panustanud üksikisikud, kogukonnad, äri- ühingud, mittetulundusühingud, sihtasutused, organisatsioonid ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Kandidaadiks ei saa esitada konkursi korraldajat või tema tehtud kalandustegusid. Üks isik võib esitada kuni kolm kandidaati.

Esitajad

Kandidaate võivad konkursile esitada kõik üksikisikud, kogukonnad, äriühingud, mittetulundus-ühingud, sihtasutused, organisatsioonid ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Konkursile võib esitada ka enda tegemisi, mis väärivad aasta kalandusteo tiitlit.

Esitatavad andmed

Kandidaadi esitamiseks on vaja teatada:

  • kalandusteo nimetus,
  • kalandusteo lühikirjeldus (soovi korral, vabas vormis),
  • esitaja (ees- ja perekonnanimi).

Spinningukomplekti loosimises osalemiseks on vaja esitada oma kontaktandmed (e-aadress või telefon) ja anda nõusolek isikuandmete kasutamiseks.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 31. märts 2023.

Scroll to Top